Skip to main content

Garantovaná ztráta

Garantovaná ztrátaPokud se nám nepodaří porazit inflaci, tak máme garantovanou ztrátu!

Tato dvě slova patrně nechce slyšet žádný investor. Přesto je opravdu zarážející kolik peněz je na světě investováno právě tímto způsobem. Možná jsou to i vaše peníze. Víte o tom? Ve světě “před krizí” (tzn. před rokem 2008) platilo, že když někam vložíte svoje peníze, tak za to dostanete alespoň nějaký úrok. Podstupujete totiž určitá rizika.

Předkrizový poměr mezi výnosem (return) a rizikem (risk) můžete vidět v následujícím grafu. Kromě peněz v matraci dokázaly všechny typy investic (třídy aktiv) přinášet reálný výnos. Dokonce i bankovní účet.

Svět “před krizí”

Garantovaná ztráta - Svět “před krizí”

Mimochodem, věděli jste, že peníze na bankovním účtu nejsou vaše? Když vložíte peníze do banky, stáváte se jejími věřiteli. A podle aktuální směrnice EU i jejími “investory”. Tato směrnice totiž při úpadku banky vyžaduje, aby byly ztráty pokrývány i z peněz vkladatelů. To proto, aby nebylo nutné sahat na veřejné prostředky. Říká se tomu “bail-in” a platí od začátku roku 2016. V médiích se o tom moc nepíše. Víte proč? Aby nevznikla panika, přece!

Vraťme se zpět k té garantované ztrátě. Primárním cílem investora je dosahovat reálný výnos. To je výnos, který je po odečtení daní a poplatků, vyšší než inflace. Při současné inflaci (červen 2017) by měl být vyšší než 1,7 % p.a., protože přesně taková je inflace. Pokud se nám nepodaří porazit inflaci, tak máme garantovanou ztrátu!

S jakými investicemi dnes můžeme dosáhnout takových výnosů? Stále stačí bankovní účet? Už dávno ne. Podívejme se kam se linie reálných výnosů přesunula.

Dnešní svět garantovaných ztrát

Dnešní svět garantovaných ztrát

Krátkodobé státní pokladniční poukázky, státní dluhopisy ČR ani státní dluhopisy investičního stupně (kvalitní rating) v dnešní době nepřinášejí reálné výnosy. Proto investoři musejí volit “rizikovější” investice. Jak je to s rizikem si povíme někdy příště. Ale podívejme se, jak je to v dlouhodobosti.

Za posledních 200 let byly vždy nejvýnosnějším aktivem akcie. Dokonce měly i nejmenší odchylku od svého dlouhodobého trendu. Jeden americký dolar investovaný do akcií v roce 1802 vynesl do roku 2012 celých 930 550 USD! Pak následovaly dluhopisy s pouhými 1 505 USD, bankovní účty 278 USD a zlato 3,21 USD. Zato kupní síla samotného 1 USD klesla na pouhých 5 centů. To je ztráta 95 % hodnoty!

Pokud by nebyla inflace, tak by nebylo nutné investovat. Naše peníze by měly pořád stejnou kupní sílu. Dnešní svět, který řídí centrální banky, ovšem funguje jinak. Centrální banky inflaci potřebují. Inflační cíl ČNB je 2 % p.a. Pokud si sami nejste jisti, zda je vaše portfolio správně nastaveno na vaše reálné cíle, poraďte se se zkušeným investičním odborníkem.

Total Real Return Indexes 1802-2011Total Real Return Indexes 1802-2011; zdroj: market folly

 

Vít Šafář